Ο δρόμος προς τη γονεικότητα είναι για κάποια ζευγάρια σύντομος και εύκολος, ενώ για κάποια άλλα είναι πιο μακρύς και λιγότερο εύκολος.

 

Η υπογονιμότητα είναι μια κατάσταση με την οποία βρίσκονται αντιμέτωπα εκατομμύρια ζευγάρια αναπαραγωγικής ηλικίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η επιστήμη αντιμετωπίζει σήμερα σε μεγάλο ποσοστό τα προβλήματα υπογονιμότητας στο ζευγάρι κάνοντας πραγματικότητα το όνειρο της τεκνοποιίας.

 

Τι είναι η Υπογονιμότητα;

Υπογονιμότητα ορίζεται διεθνώς η αδυναμία του ζευγαριού να φτάσει στη σύλληψη έπειτα από προσπάθειες 12 μηνών.

 

Το παραπάνω διάστημα μειώνεται στους 6 μήνες για τις γυναίκες που είναι πάνω από 35 ετών. Αυτή τη χρονική περίοδο θα πρέπει να ξεκινήσει ο έλεγχος για να εντοπιστεί το ή (πολλές φορές) τα αίτια της υπογονιμότητας.

 

«Η υπογονιμότητα αφορά το 15% των ζευγαριών παγκοσμίως.»

Doctor's Tip

Αίτια Υπογονιμότητας

Η πιο κοινή αιτία υπογονιμότητας στις γυναίκες είναι προβλήματα ωορρηξίας, ενώ στους άνδρες πρόβλημα με τα σπερματοζωάρια και τον τρόπο λειτουργίας τους.

 

Στις γυναίκες η υπογονιμότητα μπορεί να είναι:

Πιο συγκεκριμένα γυναικεία υπογονιμότητα συνδέεται κυρίως με:

Στους άνδρες η υπογoνιμότητα συνδέεται συνήθως με:

Τρόπος Ζωής

Ο τρόπος ζωής όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η χρήση αλκοόλ και η ανθυγιεινή διατροφή μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα και στα δύο φύλα. Την ίδια ώρα τοξική για τους γαμέτες (ωάριο και σπερματοζωάριο) είναι και ή έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύπους και τοξίνες.

 

«Η υπογονιμότητα επηρεάζει ισότιμα άνδρες και γυναίκες.»

Doctor's Tip

Διάγνωση

Με τη βοήθεια του ειδικού σε θέματα αναπαραγωγής θα προχωρήσετε στο πρώτο σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας, στη διάγνωση του αιτίου που την προκαλεί.

 

Μετά από ένα λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και κλινική εξέταση, ο γιατρός μπορεί να σας συστήσει εργαστηριακές, απεικονιστικές και άλλες εξετάσεις, οι οποίες δείχνουν τα αναπαραγωγικά όργανα και τη λειτουργία τους. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν συχνά και δείγμα σπέρματος.

Πως αντιμετωπίζεται η Υπογονιμότητα;

Αφού εντοπιστεί ο παράγοντας που ευθύνεται για την υπογονιμότητα, πολλές φορές είναι περισσότεροι από ένας, θα συζητήσετε με  τον γιατρό σας ποια είναι η πιο κατάλληλη θεραπεία για τη δική σας περίπτωση.

 

Οι θεραπείες για την υπογονιμότητα περιλαμβάνουν:

Πως γίνεται η Εξωσωματική

Η εξωσωματική γονιμοποίηση IVF (Ιn Vitro Fertilization+) αποτελεί θεραπεία εκλογής για τα ζευγάρια που δεν μπορούν να επιτύχουν σύλληψη με φυσικό τρόπο.

 

Πρόκειται για σύνθετη διαδικασία, όπου η γονιμοποίηση πραγματοποιείται έξω από το σώμα σε διάφορα στάδια.

 

Τα βασικά βήματα ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι:

Η διαδικασία πραγματοποιείται με ωάρια και σπερματοζωάρια του ζευγαριού ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, από ανώνυμο ή επώνυμο δότη.

 

Οι πιθανότητες εγκυμοσύνης αυξάνονται μαζί τους κύκλους αναπαραγωγής. Συχνά μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από μία προσπάθειες για την επίτευξη εγκυμοσύνης.

 

Πολύ σημαντική στην επιτυχία της διαδικασίας τη εξωσωματικής είναι η εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και η εμπειρία του γιατρού, καθώς και οι υποδομές και ο εξοπλισμός του κέντρου που πραγματοποιείται.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιά είναι τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής;

Η επιτυχία της εξωσωματικής είναι άμεσα συνδεδεμένη με το αίτιο της υπογονιμότητας και την ηλικία της γυναίκας. Στην Ελλάδα θεωρείται, πάντως, ότι τα ποσοστά επιτυχίας των κύκλων εξωσωματικής είναι ικανοποιοητικά.

 

Η ηλικία του άνδρα επηρεάζει τη γονιμότητα;

Ναι, η ηλικία του άνδρα επηρεάζει τη γονιμότητα αλλά χρονικά πιο αργά σε σύγκριση με τη γυναίκα.

 

Τα φάρμακα της εξωσωματικής προκαλούν παρενέργειες;

Η πιο σοβαρή παρενέργεια που μπορεί να προκληθεί είναι η υπεριδέγερση των ωοθηκών, η οποία, ωστόσο, είναι σπάνια, σχεδόν πάντα αυτοπεριοριζόμενη κατάσταση.

Ο δρόμος προς τη γονεικότητα είναι για κάποια ζευγάρια σύντομος και εύκολος, ενώ για κάποια άλλα είναι πιο μακρύς και λιγότερο εύκολος.

 

Η υπογονιμότητα είναι μια κατάσταση με την οποία βρίσκονται αντιμέτωπα εκατομμύρια ζευγάρια αναπαραγωγικής ηλικίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η επιστήμη αντιμετωπίζει σήμερα σε μεγάλο ποσοστό τα προβλήματα υπογονιμότητας στο ζευγάρι κάνοντας πραγματικότητα το όνειρο της τεκνοποιίας.

 

Τι είναι η Υπογονιμότητα;

Υπογονιμότητα ορίζεται διεθνώς η αδυναμία του ζευγαριού να φτάσει στη σύλληψη έπειτα από προσπάθειες 12 μηνών.

 

Το παραπάνω διάστημα μειώνεται στους 6 μήνες για τις γυναίκες που είναι πάνω από 35 ετών. Αυτή τη χρονική περίοδο θα πρέπει να ξεκινήσει ο έλεγχος για να εντοπιστεί το ή (πολλές φορές) τα αίτια της υπογονιμότητας.

 

«Η υπογονιμότητα αφορά το 15% των ζευγαριών παγκοσμίως.»

Doctor's Tip

Αίτια Υπογονιμότητας

Η πιο κοινή αιτία υπογονιμότητας στις γυναίκες είναι προβλήματα ωορρηξίας, ενώ στους άνδρες πρόβλημα με τα σπερματοζωάρια και τον τρόπο λειτουργίας τους.

 

Στις γυναίκες η υπογονιμότητα μπορεί να είναι:

Πιο συγκεκριμένα γυναικεία υπογονιμότητα συνδέεται κυρίως με:

Στους άνδρες η υπογoνιμότητα συνδέεται συνήθως με:

Τρόπος Ζωής

Ο τρόπος ζωής όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η χρήση αλκοόλ και η ανθυγιεινή διατροφή μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα και στα δύο φύλα. Την ίδια ώρα τοξική για τους γαμέτες (ωάριο και σπερματοζωάριο) είναι και ή έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύπους και τοξίνες.

 

«Η υπογονιμότητα επηρεάζει ισότιμα άνδρες και γυναίκες.»

Doctor's Tip

Διάγνωση

Με τη βοήθεια του ειδικού σε θέματα αναπαραγωγής θα προχωρήσετε στο πρώτο σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας, στη διάγνωση του αιτίου που την προκαλεί.

 

Μετά από ένα λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και κλινική εξέταση, ο γιατρός μπορεί να σας συστήσει εργαστηριακές, απεικονιστικές και άλλες εξετάσεις, οι οποίες δείχνουν τα αναπαραγωγικά όργανα και τη λειτουργία τους. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν συχνά και δείγμα σπέρματος.

Πως αντιμετωπίζεται η Υπογονιμότητα;

Αφού εντοπιστεί ο παράγοντας που ευθύνεται για την υπογονιμότητα, πολλές φορές είναι περισσότεροι από ένας, θα συζητήσετε με  τον γιατρό σας ποια είναι η πιο κατάλληλη θεραπεία για τη δική σας περίπτωση.

 

Οι θεραπείες για την υπογονιμότητα περιλαμβάνουν:

Πως γίνεται η Εξωσωματική

Η εξωσωματική γονιμοποίηση IVF (Ιn Vitro Fertilization+) αποτελεί θεραπεία εκλογής για τα ζευγάρια που δεν μπορούν να επιτύχουν σύλληψη με φυσικό τρόπο.

 

Πρόκειται για σύνθετη διαδικασία, όπου η γονιμοποίηση πραγματοποιείται έξω από το σώμα σε διάφορα στάδια.

 

Τα βασικά βήματα ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι:

Η διαδικασία πραγματοποιείται με ωάρια και σπερματοζωάρια του ζευγαριού ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, από ανώνυμο ή επώνυμο δότη.

 

Οι πιθανότητες εγκυμοσύνης αυξάνονται μαζί τους κύκλους αναπαραγωγής. Συχνά μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από μία προσπάθειες για την επίτευξη εγκυμοσύνης.

 

Πολύ σημαντική στην επιτυχία της διαδικασίας τη εξωσωματικής είναι η εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και η εμπειρία του γιατρού, καθώς και οι υποδομές και ο εξοπλισμός του κέντρου που πραγματοποιείται.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιά είναι τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής;

Η επιτυχία της εξωσωματικής είναι άμεσα συνδεδεμένη με το αίτιο της υπογονιμότητας και την ηλικία της γυναίκας. Στην Ελλάδα θεωρείται, πάντως, ότι τα ποσοστά επιτυχίας των κύκλων εξωσωματικής είναι ικανοποιοητικά.

 

Η ηλικία του άνδρα επηρεάζει τη γονιμότητα;

Ναι, η ηλικία του άνδρα επηρεάζει τη γονιμότητα αλλά χρονικά πιο αργά σε σύγκριση με τη γυναίκα.

 

Τα φάρμακα της εξωσωματικής προκαλούν παρενέργειες;

Η πιο σοβαρή παρενέργεια που μπορεί να προκληθεί είναι η υπεριδέγερση των ωοθηκών, η οποία, ωστόσο, είναι σπάνια, σχεδόν πάντα αυτοπεριοριζόμενη κατάσταση.